O firmie
Firma DGM Group zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem finansowym, świadcząc swoim klientom kompleksowe usługi związane z pozyskiwaniem dotacji unijnych, planowaniem inwestycyjnym, kredytowaniem, obniżaniem kosztów działalności firm. Szeroki zakres usług, doświadczenie oraz potwierdzone referencjami sukcesy stawiają naszą firmę wśród najbardziej efektywnych podmiotów gospodarczych obecnych w sektorze usług doradczo-finansowych w Polsce.

Świadcząc usługi doradztwa europejskiego chcieliśmy dotrzeć przede wszystkim do mikro oraz małych przedsiębiorstw, które często nie wiedzą o możliwościach finansowych płynących z Unii Europejskiej.

U nas płacisz tylko za sukces!

Naszą uwagę głównie kierujemy na jeden z programów pomocowych UE, jakim jest PROW 2007-2013. Mając doświadczenia z poprzedniego programu na lata 2004-2006, śmiało możemy się pochwalić bardzo wysoką skutecznością w pozyskiwaniu funduszy. Dlatego również, nasz klient nie ponosi żadnych kosztów, aż do chwili otrzymania pieniędzy z Unii Europejskiej.


© All rights reserved DGM Group 2009